top of page

Cookie -en privacy beleid
 

Welkom op onze website.
Je moet weten dat wij op onze website www.league-geophysics.com gebruik maken van cookies. Dit is niet ‘eng’ en volledig anoniem, maar het is goed om dit te weten. We leggen ons cookie -en privacy beleid hierbij graag aan je uit.

 

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat op de computer (vaste schijf), tablet of smartphone van de websitebezoeker wordt opgeslagen. Een cookie houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, zoals de bezochte internetpagina's en de duur van het bezoek.

 

Wat is de functie van cookies, wat doen ze?
- Voorkeuren van bezoekers te registreren.
- Informatiesessies te registreren, zoals informatie over wat je toevoegt aan een verlanglijst.
- Informatie te registreren, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
- Vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij een volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden. Door cookies laadt een website namelijk sneller bij terugkerend bezoek.

 

Gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies om onze website (en daarmee onze service) te verbeteren. Bijvoorbeeld gebruiken wij het programma Google Analytics om te analyseren hoeveel bezoekers onze website heeft, waar deze bezoekers vandaan zijn gekomen en wat ze binnen de website hebben gedaan/welke pagina’s bezocht.

Met deze statistieken kijken wij of en waar we de website kunnen aanpassen, zodat bezoekers beter vinden wat ze zoeken, maar ook dat men niet onbedoeld op onze website terecht komt (SEO). Ons doel hiermee is om de relevantie van onze website te verbeteren en bezoekers te krijgen die op zoek zijn naar informatie of ondersteuning.

 

Dus, cookies helpen in de eerste plaats bij de functionaliteit van de website en daarnaast gebruiken wij cookies om de werking en de gebruikservaring te monitoren en te verbeteren.

 

Belangrijk om te weten qua Privacy: bezoekersinformatie door cookies is anoniem
Belangrijk om te benaderukken is dat de registratie van gedrag op onze website door cookies anoniem is. Wij weten pas wie een bezoeker is, totdat een bezoeker zelf meer gegevens met ons deelt door het invullen van een contact -of aanvraagformulier.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen doorgevoerd om een veilige website aan te bieden en om het verlies of het onrechtmatig gebruik van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen.

Bijwerken cookie -en privacybeleid

Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan, maar zullen dit tijdig aanpassen in het cookiebeleid. Het verdient aanbeveling om deze cookie -en privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Cookies verwijderen van je computer is overigens eenvoudig.
Raadpleeg hiervoor de instellingen van je internetbrowser.
 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Heb je vragen, of wil je een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens doen? Stuur dan een e-mail naar info@league-geophysics.com met daarin je naam, telefoonnummer, postcode en huisnummer. Je verzoek wordt binnen 30 dagen behandeld.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

  • het laten corrigeren van fouten

  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

  • intrekken van toestemming

  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

O ja, tot slot nog dit:
Bij het bezoeken van onze website ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het cookie -en privacy beleid.

bottom of page